Kazalniki

Trgovanje z zemeljskim plinom na slovenskem prostem trgu (virtualna točka) v letu 2020

Trgovanje z zemeljskim plinom na slovenskem izravnalnem trgu (trgovalna platforma) v letu 2020