Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2023

Agencija za energijo je pripravila primerjalno analizo cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2023. Analiza zajema primerjalno analizo stroškov oskrbe s toploto za namene ogrevanja stanovanjskih prostorov za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote iz različnih distribucijskih sistemov toplote v Sloveniji, ki oskrbujejo s toploto gospodinjske odjemalce.
Več o analizi cen je na voljo tukaj.
Meta informacije
Datum objave:
08.07.2024 07:19
Datum posodobitve
08.07.2024 07:33
Področja:
Toplota Distribucija Novice