Javni poziv za vstop v podporno shemo – februar 2018

Agencija za energijo na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) objavlja Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo 2018. Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Za elektriko, proizvedeno v teh napravah, bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.

 

Do prijave na javni poziv so upravičeni investitorji s projekti za proizvodne naprave iz 8. člena v povezavi s 4. in 5. členom Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS št. 74/16, v nadaljevanju uredba).

 

Skupna višina razpoložljivih sredstev po tem javnem pozivu je 10.000.000,00 EUR. Ta sredstva so namenjena investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz prijavljenih projektov. Razpoložljiva sredstva se skladno z 21. členom uredbe razdelijo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka.

 

Prijava projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv je možna do 10. 4. 2018.

 

Celotno besedilo javnega poziva s prijavno dokumentacijo je na voljo tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
23.02.2018 01:00
Datum posodobitve
22.02.2018 12:42
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Novice