Javno posvetovanje »Obračunavanje omrežnine za elektrooperaterja – pogledi za novo regulativno obdobje«

Agencija je pripravila posvetovalni dokument, ki zajema področja, ki jih mora metodologija za obračunavanje omrežnine vsebovati. Uvodoma so podana veljavna načela pri obračunavanju omrežnine in njihov vpliv na elektrooperaterje, uporabnike in ostale udeležence trga. V nadaljevanju sledijo usmeritve, ki so že sedaj prisotne na trgu ali pa se o njih še razpravlja, nove rešitve pa bo treba primerno umestiti v metodologijo obračunavanja.

 

Namen posvetovalnega dokumenta je pridobivanje mnenj udeležencev trga o oblikovanju načel tarifiranja, odjemnih skupin, tarifnih elementov, o samih vrstah tarif ter o drugih zastavljenih vprašanjih.

 

Sodelovanje v posvetovanju s posredovanjem mnenj, stališč in predlogov rešitev je možno do vključno 20. decembra 2017. Več o posvetovanju, posvetovalni dokument in spremna dokumentacija je na voljo tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
24.11.2017 14:14
Datum posodobitve
14.12.2017 09:33
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice
Ključne besede
posvetovalni dokument elektrika