Vzpostavitev trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji - Izhodišča

12.10.2017 Odprto 05.07.2019 31.12.2019 3

Posvetovalni dokument predstavlja izhodiščni sklop posvetovanja za vzpostavitev trga s prožnostjo, katerega cilj je zagotovitev skupne ravni razumevanja problematike pri vseh deležnikih in identifikacija področij, ki so iz vidika implementacije najbolj zahtevna in bodo zahtevala podrobnejšo obravnavo v procesu uvajanja trga s prožnostjo v Sloveniji. Agencija za energijo v posvetovalnem dokumentu podaja konkretne predloge rešitev oziroma predloge ukrepov za odpravo regulativnih ovir, ki negativno vplivajo na razvoj trga in novih vlog na njem. Javno posvetovanje se bo zaključilo v letu 2020 in sicer z izhodiščnim stališčem agencije glede implementacije trga s prožnostjo na nacionalni ravni, kakor tudi glede drugih vidikov, ki jih naslavlja sveženj Čista energija za vse Evropejce.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja