Prenova metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema

14.04.2021 Odprto 14.04.2021 31.12.2022 33

Agencija izvaja javno posvetovanje v okviru projekta prenove metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema v tesnem sodelovanju s konzorcijem EIMV in UP Comillas. Veljavna metodologija obračunavanja omrežnine mora biti prenovljena, saj ne upošteva spremenjene uporabe sistema (razpršena proizvodnja ipd.) ter novih vlog in konceptov, ki jih uvaja evropski sveženj Čista energija za vse Evropejce (aktivni odjem, neodvisni agregator, energetske skupnosti itd.). Glavni rezultat projekta bo prenovljena metodologija obračunavanja vključno z novim tarifnim sistemom, ki je eden izmed temeljnih mehanizmov za zagotavljanje prožne in učinkovite uporabe sistema. Prenova naslavlja ustrezne izzive energetskega prehoda v nizkoogljično družbo in osrednje vloge opolnomočenega odjemalca z upoštevanjem vseh regulativnih načel, posebej še povračilo stroškov, ekonomsko učinkovitost, nediskriminatornost in preglednost.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja