Neodvisni agregator na slovenskih trgih električne energije - aktualni vidiki

22.05.2020 Odprto 26.05.2020 27.07.2020 3

Agencija za energijo v sodelovanju z operaterjem trga, elektrooperaterjema in distribucijskimi podjetji nadaljuje javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo z objavo novega posvetovalnega dokumenta, ki se osredotoča na problematiko, povezano z uveljavitvijo vloge (neodvisnega) agregatorja na trge električne energije.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja