Prenova metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema

14.04.2021 Odprto 14.04.2021 30.09.2021 11

Agencija izvaja javno posvetovanje v okviru projekta prenove metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema v tesnem sodelovanju s konzorcijem EIMV in UP Comillas. Veljavna metodologija obračunavanja omrežnine mora biti prenovljena, saj ne upošteva spremenjene uporabe sistema (razpršena proizvodnja ipd.) ter novih vlog in konceptov, ki jih uvaja evropski sveženj Čista energija za vse Evropejce (aktivni odjem, neodvisni agregator, energetske skupnosti itd.). Glavni rezultat projekta bo prenovljena metodologija obračunavanja vključno z novim tarifnim sistemom, ki je eden izmed temeljnih mehanizmov za zagotavljanje prožne in učinkovite uporabe sistema. Prenova naslavlja ustrezne izzive energetskega prehoda v nizkoogljično družbo in osrednje vloge opolnomočenega odjemalca z upoštevanjem vseh regulativnih načel, posebej še povračilo stroškov, ekonomsko učinkovitost, nediskriminatornost in preglednost.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031

11.06.2020 Odprto 08.06.2021 12.06.2021 1

Agencija je začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja