Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021-2030

11.06.2020 Odprto 11.06.2020 13.07.2020 1

Agencija je začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021–2030. Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Nedvisni agregator na slovenskih trgih električne energije - aktualni vidiki

22.05.2020 Odprto 26.05.2020 27.07.2020 3

Agencija za energijo v sodelovanju z operaterjem trga, elektrooperaterjema in distribucijskimi podjetji nadaljuje javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo z objavo novega posvetovalnega dokumenta, ki se osredotoča na problematiko, povezano z uveljavitvijo vloge (neodvisnega) agregatorja na trge električne energije.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja