Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev za tarifno obdobje 2025

17.04.2024 Odprto 17.04.2024 03.05.2024 6

Agencija za energijo v skladu z 28. členom Uredbe 2017/460 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin vabi vse zainteresirane strani, da podajo mnenje k oblikovanim stopnjam multiplikatorjev, sezonskih faktorjev in popustov za tarifno obdobje 2025

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Uveljavitev pravil Javna posvetovanja

Posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

04.07.2023 Odprto 04.07.2023 14.08.2023 3

Agencija začela začela javno posvetovanje o predlogu multiplikatorjev, sezonskih faktorjev in popustov za tarifno obdobje 2024

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja

Prenova metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema

14.04.2021 Odprto 14.04.2021 31.12.2022 33

Agencija izvaja javno posvetovanje v okviru projekta prenove metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema v tesnem sodelovanju s konzorcijem EIMV in UP Comillas. Veljavna metodologija obračunavanja omrežnine mora biti prenovljena, saj ne upošteva spremenjene uporabe sistema (razpršena proizvodnja ipd.) ter novih vlog in konceptov, ki jih uvaja evropski sveženj Čista energija za vse Evropejce (aktivni odjem, neodvisni agregator, energetske skupnosti itd.). Glavni rezultat projekta bo prenovljena metodologija obračunavanja vključno z novim tarifnim sistemom, ki je eden izmed temeljnih mehanizmov za zagotavljanje prožne in učinkovite uporabe sistema. Prenova naslavlja ustrezne izzive energetskega prehoda v nizkoogljično družbo in osrednje vloge opolnomočenega odjemalca z upoštevanjem vseh regulativnih načel, posebej še povračilo stroškov, ekonomsko učinkovitost, nediskriminatornost in preglednost.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Pametna omrežja Energetske storitve Javna posvetovanja