Pojasnilo v zvezi s predlogom akta v javni obravnavi

Agencija je pripravila predlog akta, ki se nanaša na določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje. V okviru procesa zagotavljanja kakovosti je ugotovila nepravilnosti v matematičnih formulacijah kazalnikov uspešnosti – KI/KPI, definiranih v Prilogi 5 zadevnega akta (Opredelitev parametrov sheme spodbud za reguliranje učinkovitosti naložb v pametna omrežja na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti), in v nadaljevanju podaja popravke s ciljem zmanjšati breme na strani zainteresirane javnosti z vidika obsega podajanja pripomb k predlogu akta.
 

Dokument najdete na tej povezavi.

 

Meta informacije
Datum objave:
04.08.2022 14:03
Datum posodobitve
18.08.2022 11:48
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice
Ključne besede
javna obravnava aktov