Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije - obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na metodologijo za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.
Akt določa tarife in tarifne elemente omrežnine, storitve, ki jih lahko operater prenosnega sistema zemeljskega plina poleg omrežnine zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema, način izračuna omrežnine in način zaračunavanja omrežnine ter ostalih storitev.

 

Dokument najdete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
07.02.2019 13:20
Datum posodobitve
07.02.2019 13:24
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Novice
Ključne besede
omrežnina omrežnina za prenosno omrežje obračunavanje omrežnine