Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu treh splošnih aktov agencije za področje zemeljskega plina

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, k predlogu Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina ter k predlogu Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina.
 

Dokumente najdete na tej povezavi.

 

Meta informacije
Datum objave:
01.02.2018 12:49
Datum posodobitve
16.03.2018 10:36
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Prenos Novice
Ključne besede
metodologija regulativni okvir zemeljski plin omrežnina za distribucijski sistem omrežnina za prenostni sistem