Javno povabilo - metodologija za pripravo in ocenitev naložbenega načrta za zemeljski plin

Agencija je pripravila predlog spremembe splošnega akta, ki nalaga operaterju prenosnega sistema, da v postopku določitve regulativnega okvira predloži seznam in opis naložb tudi za tista leta regulativnega okvira, ki niso zajeta v zadnjem potrjenem naložbenem načrtu. Ostale spremembe akta se nanašajo  na popravke obstoječega besedila, ki izboljšujejo preglednost in razumljivost preglednega akta.

 

Dokument najdete na tej povezavi.

 

Meta informacije
Datum objave:
27.11.2017 08:44
Datum posodobitve
14.12.2017 09:38
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Novice
Ključne besede
naložbeni načrti prenosni sistem