Kako ravnati, če dobavitelj preneha z izvajanjem dejavnosti dobave električne energije?

Odjemalcem svetujemo, da čim hitreje preverijo ponudbe na trgu z električno energijo in izvedejo postopek menjave dobavitelja.

 

Na področju dobave električne energije končnim odjemalcem se zadnje čase soočamo s posameznimi primeri dobaviteljev, ki zaradi zaostrenih tržnih razmer opuščajo dejavnost dobave električne energije in svojim odjemalcem priporočajo, da si čim prej poiščejo novega dobavitelja.

 

Odjemalcem sporočamo, da je menjavo dobavitelja možno opraviti zelo hitro in tudi na želeni datum, če je ta  datum v okviru zakonskih 21 dni od oddane popolne vloge za menjavo dobavitelja. Želeni datum dobave se bo upošteval, če bo jasno in vidno naveden na prvi strani Pogodbe o dobavi elektrike, ki jo je treba skenirano priložiti vlogi za menjavo dobavitelja. Postopek menjave je za odjemalca brezplačen in enostaven, saj ga lahko v imenu odjemalca opravi tudi izbrani dobavitelj.

 

Vsem odjemalcem svetujemo, da z začetkom postopka ne odlašajo, temveč ga začnejo čim hitreje, oziroma ne čakajo do 31. decembra, kot je bilo nekaterim odjemalcem svetovano. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo odjemalci oskrbovani pod pogoji zasilne oskrbe, ki je lahko bistveno dražja od ponudb ostalih dobaviteljev na trgu.

 

Celoten postopek menjave dobavitelja električne energije je po korakih predstavljen na spletnih straneh Agencije za energijo in spletnih straneh distribucijskega operaterja SODO, pri izbiri dobavitelja pa si lahko odjemalci pomagajo z informacijami iz primerjalnika stroškov oskrbe na spletnih straneh Agencije za energijo un z informacijami na spletnih straneh posameznih dobaviteljev.

 

Meta informacije
Datum objave:
14.12.2021 14:31
Datum posodobitve
22.12.2021 10:42
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Novice
Ključne besede
menjava dobavitelja