Kako zamenjam dobavitelja?

Odjemalec lahko z menjavo dobavitelja vpliva na strošek oskrbe z električno energijo, plačilne pogoje in kakovost storitev dobave električne energije. Prihranek je možno doseči pri znižanju zneska za dobavljeno količino električne energije kot energenta. Strošek uporabe omrežja, višina prispevkov in trošarine se z menjavo dobavitelja ne spremenijo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembno

Postopek menjave dobavitelja je za odjemalca brezplačen in mora biti izveden v 21 dneh od vložitve popolne zahteve.

Menjava dobavitelja je enostavna in poteka po naslednjih korakih:

 

  1. Izbira dobavitelja

Pri izbiri dobavitelja so v pomoč informativni podatki o višini letnih stroškov oskrbe z električno energijo, dostopni prek spletne aplikacije za primerjavo stroškov oskrbe z električno energijo. Spletna aplikacija prikazuje vse ponudbe za dobavo električne energije, ki jih v aplikacijo vnašajo dobavitelji.

 

  1. Seznanitev novega dobavitelja o izbiri

Odjemalec posreduje izpolnjeno vlogo z minimalnim naborom podatkov novemu dobavitelju prek spletnega obrazca, elektronske ali navadne pošte oziroma vzpostavi telefonski kontakt ter izrazi namero o izbiri dobavitelja. Odjemalec lahko pooblasti novega dobavitelja, da v njegovem imenu izvede vse potrebne aktivnosti za uspešno izvedbo menjave dobavitelja.

 

  1. Pričetek dobave novega dobavitelja

Po zaključenem postopku menjave  začne novi dobavitelj odjemalcu dobavljati  energijo v skladu s pogodbenimi določili izbrane ponudbe. Najkasneje 6 tednov po izvedeni menjavi prejme odjemalec zaključni račun, s katerim se poravnajo vse finančne obveznosti iz pogodbenega razmerja s prejšnjim dobaviteljem.

 

Odjemalec ima, ne glede na izbranega dobavitelja, pravico do plačila storitev dobave električne energije in uporabe omrežja z enotnim računom, na katerem uporabo omrežja zaračuna dobavitelj v imenu in za račun operaterja sistema. Na enotnem računu so prav tako zavedene postavke iz naslova plačila prispevkov in trošarine.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 14:02
Datum posodobitve
19.10.2020 13:27
Ključne besede
menjava dobavitelja zamenjava dobavitelja 21 dni
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Distribucija Skupna kontaktna točka