Na prvi javni poziv prispelo več kot 270 vlog

28. februarja 2017 se je iztekel rok za prijave projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom na prvi javni poziv za vstop v podporno shemo. Na Agencijo za energijo je prispelo preko 270 prijav za projekte proizvodnih naprav v skupni moči okrog 128 MW.

Za projekte je namenjenih deset milijonov evrov, kar pomeni, da denarja za vse prijavljene projekte ne bo dovolj in bodo manj konkurenčni izpadli. Med prispelimi prijavami je tudi en projekt za proizvodno napravo, katerega prijava ima podlago v prehodni določbi 535. člena EZ-1, in tako ta projekt ne bremeni navedenega razpoložljivega zneska. V nadaljevanju bo agencija skušala čim prej zagotoviti popolnost prijav ter nato izvesti izbirni postopek, zatem pa bodo izdani sklepi o potrditvi izbranih projektov.
Evidenca prejetih vlog za projekte je na voljo tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
09.03.2017 17:08
Datum posodobitve
23.06.2017 18:32
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Novice
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte višina podpore poziv