Obvestilo

Agencija za energijo obvešča, da je danes, 12. decembra 2017, okoli devete zjutraj prišlo do hujše nesreče v plinskem vozlišču Baumgarten v bližini avstrijsko-slovaške meje. Zaradi tega je bil od 11. ure ustavljen prenos zemeljskega plina v Slovenijo čez mejno vstopno točko Ceršak.


Agencija razglaša stopnjo zgodnjega opozarjanja v skladu s 3. členom Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 43/14 z dopolnitvami).


Oskrba s plinom v Sloveniji za zdaj ni omejena.


Agencija bo o morebitnih ukrepih obvestila deležnike in javnost.

 

 

Meta informacije
Datum objave:
12.12.2017 11:47
Datum posodobitve
14.12.2017 09:09
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Novice
Ključne besede
zanesljiva oskrba zemeljski plin