Splošno

 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov Uradni list RS 12/10 45/11 17/14 – EZ-1
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov Uradni list RS 26/02 54/02 17/14 – EZ-1
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina Uradni list RS 97/04 8/05 8/07 17/14 – EZ-1
 • Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina Uradni list RS 109/04 73/08 111/08 17/14 – EZ-1
 • Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce Uradni list RS 69/14
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike Uradni list RS 125/04 71/09 22/10 - EZ-D 17/14 - EZ-1
 • Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom Uradni list RS 28/15
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom Uradni list RS 61/16
 • Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom Uradni list RS 39/1536/16 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti Uradni list RS 98/14
 • Pravilnik o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca Uradni list RS 10/17
 • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu Uradni list RS 41/17
 • Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom Uradni list RS 43/142/15 dodatne razlage k aktu 41/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom Uradni list RS 2/15 dodatne razlage k aktu 9/17 41/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta

Metodologije agencije

 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina Uradni list RS 28/1522/16 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina Uradni list RS 77/15
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina Uradni list RS 21/18
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina Uradni list RS 21/18
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina Uradni list RS 77/15 21/18 86/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina Uradni list RS 20/19
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina Uradni list RS 9/15
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina Uradni list RS 9/1516/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina Uradni list RS 61/15
 • Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina Uradni list RS 17/1566/17 Neuradno prečiščeno besedilo akta

Prenosno omrežje

Omrežnina

 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina Uradni list RS 37/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina Uradni list RS 38/19

Sistemska obratovalna navodila

Pravila sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina

Distribucijsko omrežje

Omrežnina

 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Dravograd Uradni list RS 7/19
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice Uradni list RS 86/18 8/19 - popr.
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Rogatec Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Sežana Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Tržič, občine Radovljica, občine Beltinci, občine Odranci, občine Trzin, občine Mengeš, občine Domžale, občine Turnišče, občine Vodice, občine Komenda, občine Slovenska Bistrica, občine Slovenske Konjice, občine Gornja Radgona, občine Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur – 3. ožje območje, občine Škofja Loka, občine Dobrovnik – ožje območje, občine Idrija, občine Prevalje, občine Mežica, občine Ravne na Koroškem, občine Muta in občine Črna – območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter vod, s katerim so ta naselja priključena na distribucijski sistem v Občini Mežica Uradni list RS 86/18 8/19 - popr.
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občina Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer Uradni list RS 86/18
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika Uradni list RS 86/18

Sistemska obratovalna navodila

 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin Domžale, Mengeš in Trzin Uradni list RS 57/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem Uradni list RS 69/10
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za 3. ožje območje občine Šenčur Uradni list RS 8/11
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje Uradni list RS 18/11
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer Uradni list RS 68/11
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače - Fram, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj Uradni list RS 100/08
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi Uradni list RS 62/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Celje Uradni list RS 93/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Koper in Občine Litija Uradni list RS 120/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Kranj Uradni list RS 40/10
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Kranj in Občine Naklo Uradni list RS 62/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec Uradni list RS 62/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Velenje Uradni list RS 68/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Dravograd Uradni list RS 9/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Mežica Uradni list RS 12/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Muta Uradni list RS 48/10
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Prevalje Uradni list RS 12/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Ravne na Koroškem Uradni list RS 12/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Sevnica Uradni list RS 85/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Škofja Loka Uradni list RS 50/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Šoštanj Uradni list RS 119/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Vrhnika Uradni list RS 30/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Žirovnica Uradni list RS 136/06
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje za 1. ožje območje občine Šenčur Uradni list RS 40/10
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Mestno občino Novo mesto Uradni list RS 60/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Občino Jesenice Uradni list RS 132/06 19/07- popr.

Splošni pogoji za dobavo in odjem

 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za 1. ožje območje Občine Šenčur Uradni list RS 40/10
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za 3. ožje območje Občine Šenčur Uradni list RS 8/11
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografska območja mestne Občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode in Občine Škofljica Uradni list RS 25/08 11/11
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj Uradni list RS 68/09
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Celje Uradni list RS 42/08 14/09
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Kranj Uradni list RS 40/10
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur Uradni list RS 48/10 18/11
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Novo mesto Uradni list RS 10/09
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Sevnica Uradni list RS 42/10
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec Uradni list RS 103/08
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Domžale, Občine Trzin in Občine Mengeš Uradni list RS 52/10
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Dravograd Uradni list RS 99/08
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Hoče - Slivnica, Mestne Občine Maribor, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram, Občine Ruše, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj Uradni list RS 97/08
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec Uradni list RS 49/10
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Jesenice Uradni list RS 57/09
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Litija Uradni list RS 71/09
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Mežica Uradni list RS 9/09
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Muta Uradni list RS 48/10
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Prevalje Uradni list RS 9/09
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Ravne na Koroškem Uradni list RS 106/08
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem Uradni list RS 57/09 94/09 69/10
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Škofja Loka Uradni list RS 94/09
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Vrhnika Uradni list RS 6/09
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Žirovnica Uradni list RS 10/09