V letu 2017 doseženih 580,1 GWh prihranka pri končni rabi energije

Zavezanci, to so dobavitelji elektrike, plina, tekočih in trdnih goriv, ki prodajajo energijo končnemu odjemalcu na območju Republike Slovenije, so morali v letu 2017 doseči prihranke v obsegu 0,5 % prodane energije v letu 2016, dobavitelji tekočih goriv pa v obsegu 0,25 % prodanih količin motornega bencina in dizelskega goriva končnim odjemalcem v letu 2016.

 

Agenciji je poročilo o doseženih prihrankih v letu 2017 posredovalo 185 zavezancev, med katerimi jih je 124 doseglo oziroma preseglo svojo obveznost ciljnega prihranka z doprinosom pri izvedbi ukrepov energetske učinkovitosti. Iz poročil zavezancev izhaja, da so v letu 2016 prodali 51.603,4 GWh energentov končnim odjemalcem.  Tako so bili v letu 2017 obvezani doseči prihranke v skupnem obsegu 201,9 GWh.

 

Zavezanci so skupaj dosegli 580,1 GWh prihranka energije, s čimer so presegli obvezni prihranek energije za 378,2 GWh. Več kot 80 % prihrankov je bilo doseženo z dvema ukrepoma, in sicer 64,4 % z aditiviranjem tekočih goriv in preostalih 17,9 % z uvajanjem sistemov upravljanja z energijo. Posledično je bila tudi večina prihrankov dosežena v prometu in industriji, skupaj 507,4 GWh, kar je 87,5 % vseh doseženih prihrankov končne energije. Izvedeni ukrepi so znižali izpuste toplogrednih plinov za 686.194,2 t CO2/leto.

 

Več lahko preberete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
14.05.2018 10:59
Datum posodobitve
14.05.2018 11:34
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba Novice Drugi energetski plini
Ključne besede
poročanje učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost prihranek zavezanec