Izvajalci dejavnosti distribucije toplote in drugih energetskih plinov na posameznih geografskih območjih

Pojmovnik uporabljenih oznak za distribucijske sisteme:

SDO - sistem daljinskega ogrevanja (brez DOLB)

SDOLB - sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso

SDH - sistem daljinskega hlajenja

Parovod - sistem distribucije pare

 

Mestna občina Celje   

ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o. (SDO Celje)


Mestna občina Kranj    

DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d. (SDO naselje Planina, Kranj)
DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d. (SDO naselje Vodni stolp, Kranj)
lSKRA, elektro in elektronska industrija, d.d. (SDH Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj)
lSKRA, elektro in elektronska industrija, d.d. (SDO Gospodarska cona Iskra Labore, Kranj)


Mestna občina Ljubljana    

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (Parovod Lek, Ljubljana)
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (Parovod Ljubljanske mlekarne, Ljubljana)
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (SDO Ljubljana)


Mestna občina Maribor    

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. (SDO Maribor)
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO Pobrežje, Maribor)
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO EPF Maribor, Maribor)
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR (SDO UKC Maribor, Maribor)


Mestna občina Murska Sobota    

KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. (SDO Murska Sobota)


Mestna občina Nova Gorica    

JAVNO PODJETJE KOMUNALNA ENERGETIKA Nova Gorica d.o.o. (SDO Nova Gorica)
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. (SDO Elektro Primorska, Nova Gorica)
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. (SDO IC Meblo, Nova Gorica)
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. (SDOLB Majske poljane, Nova Gorica)


Mestna občina Novo mesto    

TPV GROUP, naložbe in inženiring d.o.o. (SDO TPV, Novo mesto)
MG turizem in storitve, Novo mesto, d.o.o. (SDO naselje Slavka Gruma, Novo mesto)


Mestna občina Ptuj    

Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o. (SDO Ptuj)


Mestna občina Slovenj Gradec    

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (OŠ Šmartno, Slovenj Gradec)
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. (SDO Slovenj Gradec)


Mestna občina Velenje    

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o. (SDH Velenje)
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o. (SDO Šaleške doline)


Občina Bled    

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO Bled)


Občina Črna na Koroškem    

TAB-IPM logistika, plastika in storitve d.o.o. (SDO obrtne cone Žerjav, Črna na Koroškem)


Občina Črnomelj    

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDOLB naselje Čardak, Črnomelj)


Občina Dravograd    

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d.o.o. (SDO naselje Meža, Dravograd)
GIIP gradbeni inženiring, nepremičnine, projektiranje d.o.o. (SDOLB Dravograd)


Občina Gorenja vas - Poljane    

BIOENERGETIKA TODRAŽ d.o.o. (SDO Todraž)


Občina Gornji Grad    

EKO-TOPLOTA energetika d.o.o. (SDOLB Gornji Grad)


Občina Grosuplje    

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. (SDO Grosuplje)


Občina Hoče Slivnica    

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (DOLB Hoče Slivnica)


Občina Hrastnik    

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO Hrastnik)


Občina Ivančna Gorica    

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDOLB Ivančna Gorica)


Občina Jesenice    

ENOS OTE, oskrba z vročo vodo, d.o.o. (SDO Jesenice)
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO Hrušica, Jesenice)


Občina Kamnik  

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO Kamnik)
TISA podjetje za opravljanje gozdarskih storitev, d.o.o. (SDO Tisa, Kamnik)


Občina Kidričevo  

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO Kidričevo)


Občina Kobarid    

MIZARSTVO PETER KOREN S.P. (SDO Kobarid)


Občina Kočevje  

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o. (SDO Kočevje)

 

Občina Kranjska Gora   

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDOLB Kranjska Gora)
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDOLB Mojstrana, Kranjska gora)


Občina Kuzma    

BIOHICA, proizvodja toplote in pare, d.o.o. (SDOLB Kuzma)


Občina Lenart    

EKO-TOPLOTA energetika d.o.o. (SDOLB Lenart)


Občina Lendava    

PETROL GEOTERM, pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina d.o.o. (SDO Lendava)


Občina Litija    

EVJ ELEKTROPROM trgovina, proizvodnja, instalacije d.o.o. (SDO Gabrovka, Litija)
EVJ ELEKTROPROM trgovina, proizvodnja, instalacije d.o.o. (SDO Jevnica, Litija)
ISTRABENZ PLINI, plini in plinske tehnologije, d.o.o. (SDO Litija center, Litija)


Občina Luče    

EKOEN d.o.o., družba za proizvodnjo in distribucijo ekološke energije (SDOLB Luče)


Občina Metlika    

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDOLB Metlika)


Občina Miren - Kostanjevica    

TOP LES ENERGIJA, upravljanje z obnovljivimi viri d.o.o. (SDO Miren - Kostanjevica)


Občina Moravče    

ZARJA EKOENERGIJA, Proizvodnja in dobava toplotne energije iz obnovljivih virov energije, d.o.o., Semič (SDO Ekoenergija, Moravče)


Občina Moravske Toplice    

VEŠČINA, upravljanje z resursi, d.o.o. (DOLB Martjanci, Moravske Toplice)


Občina Mozirje  

EKOEN d.o.o., družba za proizvodnjo in distribucijo ekološke energije (SDO Podrožnik, Mozirje)


Občina Oplotnica    

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDOLB Oplotnica)


Občina Piran    

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO Liminjanska, Lucija, Piran)
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO Obala, Lucija, Piran)
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO Šolska, Lucija, Piran)


Občina Postojna    

ENERGETIKA DOLENC, Podjetje za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, d.o.o. (SDOLB Postojna - GJS)
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO Volaričeva24, Postojna)
ENERGETIKA DOLENC, Podjetje za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, d.o.o. (SDOLB Postojna - Tržni DS)


Občina Radlje ob Dravi    

EVJ ELEKTROPROM trgovina, proizvodnja, instalacije d.o.o. (SDO Radlje ob Dravi)


Občina Ravne na Koroškem    

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO Ravne na Koroškem)
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO železarna Ravne, Ravne na Koroškem)


Občina Ribnica    

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDOLB Ribnica)


Občina Semič    

ZARJA EKOENERGIJA, Proizvodnja in dobava toplotne energije iz obnovljivih virov energije, d.o.o., Semič (SDO Ekoenergija, Semič)


Občina Slovenske Konjice    

STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE, družba za upravljanje nepremičnin, investicijski inženiring ter proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, d.o.o. (SDO SP, Slovenjske Konjice)
TOPLOTNA OSKRBA Družba za proizvodnjo in distribucijo toplotne energije d.o.o. (SDO TO, Slovenjske Konjice)


Občina Solčava    

EKOEN d.o.o., družba za proizvodnjo in distribucijo ekološke energije (SDOLB Solčava)


Občina Šempeter - Vrtojba    

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. (SDO naselje Podmark, Šempeter Vrtojba)


Občina Šentilj    

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (SDO Sladki Vrh, Šentilj)


Občina Šentjur pri Celju    

ERGOLES BOHOR, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. (SDO Energoles, Šentjur)


Občina Tolmin    

DOM UPOKOJENCEV Podbrdo (SDO Podbrdo, Tolmin)
EKO LES ENERGETIKA Ogrevanje na sekance lesne biomase d.o.o. (SDO na Logu, Tolmin)


Občina Trbovlje    

JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. (SDO Trbovlje)


Občina Vojnik    

OSTRI, ostrenje in trgovina, d.o.o. (DOLB Nova cerkev, Vojnik)


Občina Vransko    

ENERGETIKA PROJEKT d.o.o., komunalno podjetje (SDOLB Vransko)


Občina Vuzenica    

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. (SDOLB Vuzenica)


Občina Zagorje ob Savi    

JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. (SDO Zagorje ob Savi)


Občina Zreče    

UNIOR Kovaška industrija d.d. (SDO Center, Zreče)


Občina Žalec    

SIPRO, stanovanjsko podjetje, d.o.o. (SDO Žalec)


Občina Železniki    

TOPLARNA ŽELEZNIKI, proizvodnja in distribucija toplotne energije, d.o.o. (SDOLB Železniki)

 

Meta informacije
Datum objave
06.03.2017 13:52
Datum posodobitve
27.12.2021 16:05