Javno posvetovanje - zagotavljanje lokalnega dostopa do merilnih podatkov v realnem času

Agencija vabi zainteresirane deležnike k izpolnitvi anketnega vprašalnika za pridobivanje potrebnih informacij o stanju implementacije, ovirah in pričakovanjih zainteresiranih deležnikov.

17.07.2024 | 10:14 Preberi več

Zavezanci so v letu 2023 dosegli 2.296 GWh prihrankov energije

Dobavitelji elektrike, plina, toplote, trdnih in tekočih goriv, ki so zavezanci za doseganje prihrankov pri končnih odjemalcih, so v letu 2023 z ukrepi učinkovite rabe energije dosegli 2.296 GWh prihrankov energije in presegli ciljni prihranek za 1.983 GWh. Izrazita porast prihrankov je posledica realizacije večjega projekta.

21.06.2024 | 10:14 Preberi več

Javno posvetovanje o razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja

Agencija začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2025–2034.

11.06.2024 | 11:14 Preberi več

Normativna novela REMIT

Danes, 7. maja 2024 začne veljati noveliran normativni okvir REMIT, ki prinaša obilico pomembnih izboljšav in novosti.

07.05.2024 | 15:46 Preberi več

Povabilo k javnemu posvetovanju o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

Agencija vabi vse deležnike, da podajo pripombe ali predloge k posvetovalnemu dokumentu za oblikovane stopnje multiplikatorjev, sezonskih faktorjev in popustov za tarifno obdobje 2025.

17.04.2024 | 11:55 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - april 2024

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za april 2024.

05.04.2024 | 10:41 Preberi več

Sprejet akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za operaterje sistema plina

Svet Agencije za energijo je na 111. redni seji sveta 28. marca 2024 sprejel Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za operaterje sistema plina.

29.03.2024 | 13:01 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - marec 2024

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za marec 2024.

07.03.2024 | 08:57 Preberi več

Sprejet akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema plina

Svet Agencije za energijo je na 110. redni seji sveta 22. februarja 2024 sprejel Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema plina.

23.02.2024 | 09:42 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistem zemeljskega plina.

05.02.2024 | 05:22 Preberi več