Sprejeta novela metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

17.11.2022 | 14:35 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje.

15.11.2022 | 15:28 Preberi več

Agencija je opravila vajo preverjanja sposobnosti obvladovanja krize s plinom

Na morebitne krizne razmere v oskrbi s plinom smo dobro pripravljeni.

28.10.2022 | 01:30 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.

28.10.2022 | 01:30 Preberi več

Javni poziv za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE

Agencija objavlja javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Rok za prijave izteče 12. 12. 2022.

27.10.2022 | 10:00 Preberi več

Sprejeta novela metodologije za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

21.10.2022 | 14:35 Preberi več

Sprejeti trije splošni akti agencije s področja zanesljive oskrbe s plinom

Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom, Akt o metodologiji za izračun cene plina ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina in Akt o metodologiji za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina

21.10.2022 | 14:28 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - oktober 2022

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz distribucijskih sistemov, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe za oktober 2022.

17.10.2022 | 15:32 Preberi več

Pregled veleprodajnega trga z zemeljskim plinom in električno energijo v prvi polovici leta 2022

V prvi polovici leta je bil prisoten pretežno naraščajoči trend gibanja cen zemeljskega plina in električne energijo.

11.10.2022 | 10:02 Preberi več

Sprejet splošni akt agencije s področja plina

Akt o določitvi kriterijev za določitev dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom

30.09.2022 | 18:16 Preberi več