Registracija udeležencev na trgu po uredbi REMIT

Udeleženci, ki trgujejo na veleprodajnih energetskih trgih, se morajo po uredbi REMIT registrirati pri nacionalnem regulativnem organu.

10.10.2014 | 12:23 Preberi več

Dodatnih sredstev za OVE in SPTE ni na razpolago

Vlada Republike Slovenije v Energetski bilanci v okviru Načrta delovanja podporne sheme za električno energijo iz OVE in SPTE ni napovedala dodatnega dovoljenega povečanja sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev te podporne sheme.

01.10.2014 | 08:54 Preberi več

Sprejet Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina

Agencija mora na enem mestu v okviru skupne kontaktne točke gospodinjskim oziroma malim poslovnim odjemalcem zagotoviti dostop do informacij o pravicah, veljavnih predpisih in splošnih aktih za izvrševanje javnih pooblastil ter metodah za obravnavo pritožb.

10.09.2014 | 10:10 Preberi več

Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih virov

Agencija za energijo je v pomoč distributerjem za priglasitev dejavnosti pripravila elektronski obrazec.

06.06.2014 | 11:05 Preberi več

Obveznost objavljanja sestave proizvodnih virov

Dobavitelji električne energije so svojim odjemalcem na računih in promocijskih gradivih zavezani objavljati sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike.

27.05.2014 | 11:10 Preberi več