Obnovljivi viri in učinkovita raba energije - nižji stroški, manj onesnaževanja, večja zanesljivost oskrbe z energijo

Na tej strani najdete informacije o pridobitvi deklaracij, podpor in potrdil o izvoru, o učinkoviti rabi, zakonodaji in še več.

 

 

Izkoriščanje obnovljivih virov energije ima v nacionalni energetski politiki Slovenije pomembno mesto. Eden pomembnejših ukrepov energetske politike Slovenije pri razvoju uporabe OVE je shema državne pomoči za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in v soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom. Podporna shema OVE in SPTE se v Sloveniji izvaja od leta 2009.

 

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2021.

 

 

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:07
Datum posodobitve
21.07.2022 09:52