Učinkovita raba energije

Energetska učinkovitost je ena izmed petih osrednjih politik razvojne strategije Evropske unije. Prenovljena direktiva o energetski učinkovitosti EU 2018/2002 opredeljuje, da bo izboljšanje energetske učinkovitosti vzdolž celotne energetske verige, vključno s proizvodnjo, prenosom distribucijo in končno porabo energije, koristilo okolju, izboljšalo kakovost zraka in javno zdravje, zmanjšalo emisije toplogrednih plinov, izboljšalo energetsko varnost z zmanjšanjem odvisnosti od uvoza energije iz držav zunaj Unije, znižalo stroške za energijo v gospodinjstvih in podjetjih, ublažilo energetsko revščino in privedlo do povečanja gospodarske dejavnosti, s tem pa izboljšalo kakovost življenja državljanov.

Slovenija mora doseči skupni prihranek končne porabe energije, ki ustreza letnim prihrankom v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 v višini 0,8 % letne porabe končne energije glede na povprečje zadnjih treh let pred 1. 1. 2019, kot to določa Direktiva (EU) 2018/2002 z dne 11. decembra 2018.

 

Slovenija obveznost doseganja prihrankov energije dosega s shemo obveznega doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih z izvajanjem energetskih storitev in ukrepov dobaviteljev energije in alternativnim ukrepom – izvajanje programov Eko sklada, ki so financirani z zbranimi finančnimi sredstvi iz prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, ki ga plačujejo končni odjemalci.

 

Agencija za energijo je pristojna za spremljanje in preverjanje izvedenih ukrepov ter doseženih prihrankov energije.

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 15:01
Datum posodobitve
25.02.2022 10:21
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba