Odločitev agencije o učinkovitejši uporabi prenosnih zmogljivosti

31.03.2023 1

Agencija za energijo je sprejela odločitev glede izvajanja 14. člena Uredbe Sveta (EU) 2022/2576 z dne 19. decembra 2022 o krepitvi solidarnosti z boljšim usklajevanjem nakupov plina, zanesljivimi referenčnimi cenami in čezmejno izmenjavo plina. Agencija se je na podlagi analize operaterja prenosnega sistema, v skladu s sedmim odstavkom 14. člena Uredbe 2022/2576, odločila za odstopanje od prvega do šestega odstavka tega člena Uredbe 2022/257. Hkrati je agencija odločila, da se na vseh povezovalnih točkah uvede mehanizem „uporabi ali izgubi“ za dan vnaprej v skladu z Uredbo (EU) 2017/459 in ob upoštevanju točke 2.2.3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009.

Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Odločitve, sklepi Mnenja, stališča

Utemeljena odločitev Agencije za energijo o določitvi metodologije referenčnih cen za prenosni sistem zemeljskega plina za leto 2022

23.02.2022 6

Uredba Komisije (EU) 2017/460 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin v četrtem odstavku 27. člena nacionalnim regulativnim organom nalaga, da v petih mesecih po končanem posvetovanju o metodologiji referenčnih cen v skladu s točko (a) šestega odstavka 41. člena Direktive 2009/73/ES sprejmejo in objavijo utemeljeno odločitev o vseh navedbah iz prvega odstavka 26. člena Uredbe 2017/460 iz dokumenta iz postopka posvetovanja. Agencija za energijo z utemeljeno odločitvijo določa metodologijo referenčnih cen ter referenčne cene. Utemeljeni odločitvi so priložene tudi priloge, ki prikazujejo poenostavljen tarifni model, izračun primerjalnega indeksa porazdelitve stroškov zmogljivosti ter seznam ostalih storitev, ki predstavljajo neprenosne storitve.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Odločitve, sklepi Mnenja, stališča

Implementacija normativnega okvira za vzpostavitev trga s prožnostjo

30.10.2020 1

Agencija objavlja dokument »Spodbujanje trga s prožnostjo - Koncept implementacije aktivnega odjema v okviru novega modela trga« kot strokovni prispevek k javni obravnavi osnutka zakona o oskrbi z električno energijo. V dokumentu izpostavlja ključne vidike vzpostavitve normativnega okvira za učinkovit razvoj trga s prožnostjo in aktivnega odjema, ki zagotavlja možnost sodelovanja tudi najmanjšim odjemalcem (mali poslovni odjemalci in gospodinjstva). Koncept temelji na zahtevah zakonodajnega svežnja EU »Čista energija za vse Evropejce«, priporočilih Evropske komisije in CEER, sodelovanja agencije v razvojno-raziskovalnem projektu INTERRFACE ter vmesnih rezultatih javnih posvetovanj agencije, vključno s posvetovanjem v zvezi z neodvisno agregacijo, ki poteka. Možno je podajanje mnenj h konceptu po e-pošti na naslov: posvetovanje@agen-rs.si.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Uveljavitev pravil Pametna omrežja Energetske storitve Mnenja, stališča

Stališča o nadaljnjem razvoju elektroenergetskega sistema in trga z električno energijo z vidika transformacije sektorja

02.04.2019 1

Agencija za energijo izpostavlja izhodiščna stališča z vidika transformacije sektorja in potreb, ki izhajajo iz razvoja trga z energijo. Gonilna elementa potrebnih sprememb sta po mnenju Agencije za energijo učinkovita vzpostavitev trga s prožnostjo ter aktivno vključevanje vse večjega števila odjemalcev, ki bodo s svojim prostovoljnim sodelovanjem aktivno sooblikovali trg. Za to bo potrebno odpraviti vrsto normativnih in operativnih ovir ter zagotoviti ustrezne spremembe v delovanju deležnikov. * Opravljene so bile manjše oblikovne spremembe (sprememba verzije datoteke iz 1.0 v 1.1)

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Uveljavitev pravil Pametna omrežja Energetske storitve Mnenja, stališča

Utemeljena odločitev Agencije za energijo o določitvi metodologije referenčnih cen za prenosni sistem zemeljskega plina

29.03.2019 5

Uredba Komisije (EU) 2017/460 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin v četrtem odstavku 27. člena nacionalnim regulativnim organom nalaga, da v petih mesecih po končanem posvetovanju o metodologiji referenčnih cen v skladu s točko (a) šestega odstavka 41. člena Direktive 2009/73/ES sprejmejo in objavijo utemeljeno odločitev o vseh navedbah iz prvega odstavka 26. člena Uredbe 2017/460 iz dokumenta iz postopka posvetovanja. Agencija za energijo z utemeljeno odločitvijo določa metodologijo referenčnih cen ter referenčne cene. Utemeljeni odločitvi so priložene tudi priloge, ki prikazujejo poenostavljen tarifni model, izračun primerjalnega indeksa porazdelitve stroškov zmogljivosti ter seznam ostalih storitev, ki predstavljajo neprenosne storitve.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Odločitve, sklepi Mnenja, stališča
— 5 Items per Page
Prikazujem 1 - 5 od 8 rezultatov.