Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu

Agencija za energijo v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), Uradni list RS, št. 158/20, objavlja seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji za leto 2023. Energetska učinkovitost posameznih distribucijskih sistemov toplote je določena na podlagi doseganja kriterijev energetske učinkovitosti.

23.05.2024 | 07:01 Preberi več

Sporočilo sveta agencije v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine

Na 113. redni seji sveta Agencije za energijo 15. maja 2024 je Agencija za energijo svetu podrobno predstavila postopek implementacije obračunavanja omrežnine, ki se na podlagi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje začne uporabljati 1. 7. 2024. Glede na obravnavano svet Agencije za energijo ne vidi argumentov za prestavitev novega obračuna omrežnine.

16.05.2024 | 10:19 Preberi več

Normativna novela REMIT

Danes, 7. maja 2024 začne veljati noveliran normativni okvir REMIT, ki prinaša obilico pomembnih izboljšav in novosti.

07.05.2024 | 15:46 Preberi več

Sporočilo sveta agencije v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine

Svet agencije je dne 23. aprila 2024 na 112. redni seji, kakor običajno, analiziral uvajanje nove metodologije obračunavanja omrežnine in ni našel razlogov za njeno prestavitev.

23.04.2024 | 16:30 Preberi več

Povabilo k javnemu posvetovanju o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

Agencija vabi vse deležnike, da podajo pripombe ali predloge k posvetovalnemu dokumentu za oblikovane stopnje multiplikatorjev, sezonskih faktorjev in popustov za tarifno obdobje 2025.

17.04.2024 | 11:55 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - april 2024

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za april 2024.

05.04.2024 | 10:41 Preberi več

Sprejet akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za operaterje sistema plina

Svet Agencije za energijo je na 111. redni seji sveta 28. marca 2024 sprejel Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za operaterje sistema plina.

29.03.2024 | 13:01 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - marec 2024

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za marec 2024.

07.03.2024 | 08:57 Preberi več

Sprejet akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema plina

Svet Agencije za energijo je na 110. redni seji sveta 22. februarja 2024 sprejel Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema plina.

23.02.2024 | 09:42 Preberi več

Predstavitev stanja oskrbe odjemalcev s toploto iz sistemov daljinskega ogrevanja

Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, smo v petek, 16. februarja 2024, ob 12. uri na GZS, predstavili stanje oskrbe odjemalcev s toploto iz sistemov daljinskega ogrevanja.

19.02.2024 | 08:08 Preberi več