Začetek uporabe novega obračuna omrežnine je prestavljen za tri mesece

Na predlog vodstva agencije je Svet agencije začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavil na 1. oktober 2024. Metodologija in tarifne postavke za vse uporabniške skupine ostajajo nespremenjene.

12.06.2024 | 09:00 Preberi več

Javno posvetovanje o razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja

Agencija začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2025–2034.

11.06.2024 | 11:14 Preberi več

Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu

Agencija za energijo v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), Uradni list RS, št. 158/20, objavlja seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji za leto 2023. Energetska učinkovitost posameznih distribucijskih sistemov toplote je določena na podlagi doseganja kriterijev energetske učinkovitosti.

23.05.2024 | 07:01 Preberi več

Sporočilo sveta agencije v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine

Na 113. redni seji sveta Agencije za energijo 15. maja 2024 je Agencija za energijo svetu podrobno predstavila postopek implementacije obračunavanja omrežnine, ki se na podlagi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje začne uporabljati 1. 7. 2024. Glede na obravnavano svet Agencije za energijo ne vidi argumentov za prestavitev novega obračuna omrežnine.

16.05.2024 | 10:19 Preberi več

Normativna novela REMIT

Danes, 7. maja 2024 začne veljati noveliran normativni okvir REMIT, ki prinaša obilico pomembnih izboljšav in novosti.

07.05.2024 | 15:46 Preberi več

Sporočilo sveta agencije v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine

Svet agencije je dne 23. aprila 2024 na 112. redni seji, kakor običajno, analiziral uvajanje nove metodologije obračunavanja omrežnine in ni našel razlogov za njeno prestavitev.

23.04.2024 | 16:30 Preberi več

Povabilo k javnemu posvetovanju o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev

Agencija vabi vse deležnike, da podajo pripombe ali predloge k posvetovalnemu dokumentu za oblikovane stopnje multiplikatorjev, sezonskih faktorjev in popustov za tarifno obdobje 2025.

17.04.2024 | 11:55 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - april 2024

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za april 2024.

05.04.2024 | 10:41 Preberi več

Sprejet akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za operaterje sistema plina

Svet Agencije za energijo je na 111. redni seji sveta 28. marca 2024 sprejel Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za operaterje sistema plina.

29.03.2024 | 13:01 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - marec 2024

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za marec 2024.

07.03.2024 | 08:57 Preberi več