Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - januar 2024

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za januar 2024.

10.01.2024 | 08:05 Preberi več

Omogočen dostop do »Primerjalnika stroškov omrežnine«

Vsem odjemalcem je omogočena primerjava stroškov omrežnine.

29.12.2023 | 18:05 Preberi več

Javni poziv za vstop v podporno shemo – december 2023

Agencija objavlja javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo.

28.12.2023 | 06:00 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema plina.

18.12.2023 | 15:33 Preberi več

Omrežnina ni strošek, je investicija v našo prihodnost

Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Energetske zbornice Slovenije je bila izpostavljena prenova obračunavanja omrežnine…

13.12.2023 | 12:00 Preberi več

Tarifne postavke omrežnine za leto 2024 objavljene

Tarifne postavke omrežnine so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 118/2023.

27.11.2023 | 15:00 Preberi več

Določen regulativni okvir in tarifne postavke omrežnine

Agencija je določila regulativni okvir za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2028 za dejavnost prenosa in distribucije električne energije. Določene so tudi tarifne postavke omrežnine za leto 2024.

22.11.2023 | 11:20 Preberi več

Prestavitev začetka uporabe novega obračunavanja omrežnine

Svet agencije je na 107. redni seji dne 9. 11. 2023 sprejel odločitev, da se začetek uporabe nove metodologije obračunavanja omrežnine za elektrooperaterje prestavi na 1. 7. 2024.

10.11.2023 | 14:26 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - november 2023

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za november 2023.

03.11.2023 | 14:22 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote- oktober 2023

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za oktober 2023.

27.10.2023 | 13:59 Preberi več