Omrežnina ni strošek, je investicija v našo prihodnost

Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Energetske zbornice Slovenije je bila izpostavljena prenova obračunavanja omrežnine…

13.12.2023 | 12:00 Preberi več

Tarifne postavke omrežnine za leto 2024 objavljene

Tarifne postavke omrežnine so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 118/2023.

27.11.2023 | 15:00 Preberi več

Določen regulativni okvir in tarifne postavke omrežnine

Agencija je določila regulativni okvir za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2028 za dejavnost prenosa in distribucije električne energije. Določene so tudi tarifne postavke omrežnine za leto 2024.

22.11.2023 | 11:20 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - november 2023

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za november 2023.

03.11.2023 | 14:22 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote- oktober 2023

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za oktober 2023.

27.10.2023 | 13:59 Preberi več

Nedostopnost Primerjalnika stroškov omrežnine

Spletna aplikacija "Primerjalnik stroškov omrežnine" zaradi tehničnih težav začasno ni dostopna.

12.10.2023 | 15:13 Preberi več

Pregled veleprodajnega trga z zemeljskim plinom in električno energijo v prvi polovici leta 2023

Cene na veleprodajnih trgih z zemeljskim plinom in električno energijo so se v prvi polovici leta 2023 oddaljile od rekordnih vrednosti, doseženih v letu 2022.

12.10.2023 | 11:53 Preberi več

Primerjalnik stroškov omrežnine za leto 2024

Gospodinjskim in poslovnim odjemalcem priključenim na nizko napetost je omogočen primerjalni izračun stroškov omrežnine za leto 2024

09.10.2023 | 15:13 Preberi več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2022

Agencija za energijo pripravila primerjalno analizo cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2022.

04.07.2023 | 09:30 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za izračun cen sistemskih storitev izravnave in cen za nefrekvenčne sistemske storitve.

06.07.2023 | 09:50 Preberi več