Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - oktober 2022

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz distribucijskih sistemov, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe za oktober 2022.

17.10.2022 | 15:32 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - november 2022

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz distribucijskih sistemov, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe za november 2022.

21.11.2022 | 10:00 Preberi več

Sprejeta metodologija za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

17.11.2022 | 14:35 Preberi več

Sprejeta novela metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

17.11.2022 | 14:35 Preberi več

Pojasnila v zvezi s sklepanjem pogodb o dobavi električne energije in zemeljskega plina

Pripravljena pojasnila glede izvajanja uredb o določitvi cen energentov.

28.10.2022 | 15:30 Preberi več

Agencija je opravila vajo preverjanja sposobnosti obvladovanja krize s plinom

Na morebitne krizne razmere v oskrbi s plinom smo dobro pripravljeni.

28.10.2022 | 01:30 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.

28.10.2022 | 01:30 Preberi več

Sprejeta novela metodologije za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

21.10.2022 | 14:35 Preberi več

Sprejeti trije splošni akti agencije s področja zanesljive oskrbe s plinom

Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom, Akt o metodologiji za izračun cene plina ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina in Akt o metodologiji za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina

21.10.2022 | 14:28 Preberi več

Dobavitelji nadomestne oskrbe s plinom

Določeni dobavitelji nadomestne oskrbe s plinom

24.10.2022 | 10:00 Preberi več