Občasna nedostopnost spletišča URO v soboto 20. 1. 2024

V soboto 20. 1. 2024 bodo potekala vzdrževalna dela na infrastrukturi IT zaradi katerih bodo spletni portali agencije in posledično gostujoče spletne aplikacije občasno nedostopni.

19.01.2024 | 07:46 Preberi več

Za pravilni primerjalni izračun so potrebni kakovostni podatki

"Primerjalnik stroškov omrežnine" za delovanje potrebuje vsaj minimalno kakovost vhodnih podatkov..

11.01.2024 | 18:05 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - januar 2024

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za januar 2024.

10.01.2024 | 08:05 Preberi več

Omogočen dostop do »Primerjalnika stroškov omrežnine«

Vsem odjemalcem je omogočena primerjava stroškov omrežnine.

29.12.2023 | 18:05 Preberi več

Omrežnina ni strošek, je investicija v našo prihodnost

Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Energetske zbornice Slovenije je bila izpostavljena prenova obračunavanja omrežnine…

13.12.2023 | 12:00 Preberi več

Tarifne postavke omrežnine za leto 2024 objavljene

Tarifne postavke omrežnine so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 118/2023.

27.11.2023 | 15:00 Preberi več

Določen regulativni okvir in tarifne postavke omrežnine

Agencija je določila regulativni okvir za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2028 za dejavnost prenosa in distribucije električne energije. Določene so tudi tarifne postavke omrežnine za leto 2024.

22.11.2023 | 11:20 Preberi več

Prestavitev začetka uporabe novega obračunavanja omrežnine

Svet agencije je na 107. redni seji dne 9. 11. 2023 sprejel odločitev, da se začetek uporabe nove metodologije obračunavanja omrežnine za elektrooperaterje prestavi na 1. 7. 2024.

10.11.2023 | 14:26 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote - november 2023

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za november 2023.

03.11.2023 | 14:22 Preberi več

Povprečne mesečne maloprodajne cene toplote- oktober 2023

Agencija za energijo je pripravila mesečno primerjalno analizo povprečnih maloprodajnih cen toplote iz prezentativnih distribucijskih sistemov v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost distribucije toplote se izvaja v obliki izbirne gospodarske javne službe, za oktober 2023.

27.10.2023 | 13:59 Preberi več