Javno posvetovanje o razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja

Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja.

 

Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

 

Javno posvetovanje je objavljeno tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
08.06.2021 11:28
Datum posodobitve
08.06.2021 11:58
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Novice
Ključne besede
razvojni načrti prenosni sistem javno posvetovanje plinovodi