Analiza vplivnih dejavnikov na neprekinjenost napajanja v Sloveniji

07.10.2014 1

V okviru posvetovalno-odločitvenega procesa za pripravo metodologije za določitev omrežnin za elektroenergetska omrežja za regulativno obdobje 2013–2015 je agencija 25. aprila 2012 v okviru svoje delovne skupine za kakovost oskrbe z električno energijo (skupino sestavljajo predstavniki sistemskih operaterjev, odjemalcev, raziskovalnih ustanov, univerz) organizirala predstavitev študije, ki obravnava analizo vplivnih dejavnikov na neprekinjenost napajanja v Sloveniji (Metodologija za analizo vplivnih dejavnikov na neprekinjenost napajanja v Sloveniji, študija št. 2073/1; Analiza vplivov posameznih dejavnikov na neprekinjenost napajanja v Sloveniji, študija št. 2073/2). Predstavnik izvajalca študije mag. Tomaž Mohar (EIMV) je sodelujočim predstavil izsledke omenjene študije. Prisotni so v razpravi izmenjali svoje poglede in mnenja o študiji in se strinjali, da ima veliko dodano vrednost ne le za agencijo, temveč tudi za sistemske operaterje distribucijskih omrežij.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Kakovost oskrbe Predstavitve

Srečanje "Regulacija s kakovostjo oskrbe"

06.10.2014 3

V okviru priprav na posvetovalno-odločitveni proces za pripravo metodologije za določitev omrežnin za elektroenergetska omrežja za naslednje regulativno obdobje je agencija 7. aprila 2008 organizirala strokovno srečanje z naslovom Regulacija s kakovostjo oskrbe. Na srečanju je bilo predstavljeno uvajanje regulacije z upoštevanjem kakovosti oskrbe v Sloveniji. Vabljeni gost Luca Lo Sciavo, pomočnik direktorja Sektorja za kakovost oskrbe in zaščito odjemalcev iz italijanskega energetskega regulatorja (AEEG), je predstavil primer dobre prakse uvedbe regulacije s kakovostjo oskrbe v Italiji. Na srečanju, ki so se ga udeležili predstavniki sistemskih operaterjev (SODO in SOPO), lastnikov distribucijskih elektroenergetskih omrežij, Ministrstva za gospodarstvo, univerz, raziskovalnih ustanov in organizacij ter predstavniki občutljivih odjemalcev, so sodelujoči v razpravi izmenjali svoje poglede in mnenja. »Regulacija investicij (vhodna regulacija) je primerna za okolja, v katerih poteka proces elektrifikacije, v drugih pa je učinkovitejša regulacija na podlagi rezultatov (izhodna regulacija), to je regulacija na podlagi kakovosti oskrbe z električno energijo.« To je bila ena od misli strokovnega srečanja, ki potrjuje tudi pravilnost dosedanjih dejavnosti agencije na tem področju.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Kakovost oskrbe Predstavitve