Akt o dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

12.01.2024 3

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na dopolnitev metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Dopolnitev akta zamejuje vsoto dogovorjene obračunske moči in presežne obračunske moči v posameznem časovnem bloku z višino priključne moči oziroma moči, ki je določena z dejanskim omejevalcem toka na merilnem mestu. Svet Agencije za energijo je novelo akta sprejel na 109. redni seji sveta 17. januarja 2024. Novela akta je objavljena v Uradnem listu RS, št. 5/24. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Zakonodaja Predlogi aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu

17.10.2023 4

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembo načina izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu. Spremembe se nanašajo na dodatno obveščanje končnih odjemalcev o dogovorjeni obračunski moči, dodano je tudi obveščanje o obračunski moči tistih končnih odjemalcev, ki se jim 15-minutne meritve za prevzeto energijo ne evidentirajo. Z novelo akta se spreminja začetek uporabe akta. Svet Agencije za energijo je novelo akta sprejel na 106. redni seji sveta 25. oktobra 2023, na 107. redni seji sveta 9. novembra 2023 pa je sprejeti akt prilagodil začetku uporabe novega obračuna s 1. julijem 2024. Novela akta je objavljena v Uradnem listu RS, št. 117/23. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Zakonodaja Predlogi aktov

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

17.10.2023 4

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembo metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Spremembe se nanašajo na dodatno seznanjanje z dogovorjeno obračunsko močjo in spremembo prehodnega obdobja za obračunavanje omrežnine za presežno moč. Predlog splošnega akta tudi ureja način obračunavanja omrežnine za priključno moč za začasne priključitve naprav za shranjevanje energije, ki so namenjene izključno izvajanju sistemskih storitev. Svet Agencije za energijo je novelo akta sprejel na 106. redni seji sveta 25. oktobra 2023, na 107. redni seji sveta 9. novembra 2023 pa je sprejeti akt prilagodil začetku uporabe novega obračuna s 1. julijem 2024. Novela akta je objavljena v Uradnem listu RS, št. 117/23. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Zakonodaja Predlogi aktov

Akt o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

20.09.2023 3

Agencija je pripravila spremembo Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, ki se nanaša na spremembo Tabele 6 v Prilogi 1, ki prikazuje sezonske faktorje za posamezni standardni produkt zmogljivosti za leto 2024. Predlagani sezonski faktorji so izračunani na podlagi predvidenih urnih pretokov posameznega meseca, realiziranih podatkov preteklih let in predvidenih urnih pretokov leta 2023. V času javnega posvetovanja, ki je bilo objavljeno na spletni strani agencije in je potekalo od 4. 7. 2023 do 14. 8. 2023, je agencija prejela le odziv družbe PLINOVODI d.o.o.. Agencija predlaganih sezonskih faktorjev po končanem javnem posvetovanju ni spremenila, zato ločena javna obravnava Akta o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina ni potrebna. Svet Agencije za energijo je novelo akta sprejel na 105. redni seji sveta 27. septembra 2023. Novela akta je objavljena v Uradnem listu RS, št. 103/23 in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zemeljski plin Prenos Omrežnina Predlogi aktov

Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

19.06.2023 3

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembo in dopolnitev metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje in ga 19. 6. 2023 objavila na svoji spletni strani. V procesu implementacije nove metode obračunavanja omrežnine je bilo namreč ugotovljeno, da je potrebna manjša sprememba oziroma dopolnitev akta. Glede na to, da akt ne uvaja bistvenih sprememb veljavnih ureditev v zvezi z obračunom omrežnine, ampak vsebuje le potreben dodaten zapis določbe o minimalni dogovorjeni moči ter spreminja začetek uporabe akta, s katerim je agencija elektrooperaterje in dobavitelje že seznanila, agencija akta ni dala v javno obravnavo. Svet agencije je na 23. izredni (dopisni) seji sveta, ki je potekala od ponedeljka, 19. junija 2023, od 16. ure, do torka, 20. junija 2023, do 24. ure, sprejel Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/23. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Zakonodaja Predlogi aktov
— 5 Items per Page
Prikazujem 1 - 5 od 8 rezultatov.