Učinkovita raba energije

Gospodinjski odjemalci so v Sloveniji zraven industrije in prometa eden večjih porabnikov energije. Največ energije porabijo za ogrevanje prostorov, segrevanje vode, razsvetljavo in za kuhanje. Raba energije za vsako gospodinjstvo predstavlja velik strošek.

 

Z učinkovito rabo energije lahko gospodinjstva mnogo prihranijo. V prvi vrsti zmanjšajo porabo energije, kar vpliva na znižanje stroškov za energijo. Hkrati z odgovornim ravnanjem in zavedanjem, da energija ni dana sama po sebi in da je ni v neomejenih količinah, povečajo kakovost življenja in bivanja, saj takšno ravnanje prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov, ki nastajajo ob delovanju električnih aparatov in pri proizvodnji električne energije. Prav tako pa ima energetska učinkovitost širši pomen, saj poveča zanesljivost oskrbe z energijo, omogoča večjo konkurenčnost gospodarstva in regionalni razvoj.

 

Zaradi številnih prednosti je energetska učinkovitost v okviru evropske energetske politike postala pomembna za doseganje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri.  Cilj evropske energetske politike je, da se s pomočjo učinkovite rabe energije zmanjša poraba energije do leta 2020 za 20 %, do leta 2050 pa med 30 in 40 %.

 

Cilji energetske učinkovitosti v Evropi se na nacionalni ravni udejanjajo s prenosom Direktive 2012/27/ES v novi Energetski zakon (EZ-1), kjer so opredeljene vrste ukrepov in mehanizmov za spodbujanje povečanja energetske učinkovitosti. EZ-1 zavezuje Eko sklad, da z različnimi finančnimi spodbudami zagotavljajo prihranke energije pri gospodinjskih odjemalcih z namenom zmanjšanja porabe energije.

Meta informacije
Datum objave
01.10.2014 12:28
Datum posodobitve
14.11.2017 12:47
Ključne besede
učinkovita raba cilji prispevek ure energetska učinkovitost eko sklad
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba