Zakonodaja

V tem poglavju so predstavljeni najpomembnejši pravni viri s področja obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Z uveljavitvijo EZ-1 so prenehali veljati določeni predpisi in splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, našteti v 518. in 554. členu EZ-1, ki pa se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih predpisov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, izdanih na podlagi EZ-1.
Meta informacije
Datum objave
13.10.2014 10:27
Datum posodobitve
20.09.2017 12:33
Področja
Gospodinjski odjemalci Zakonodaja