Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2021

Agencija za energijo pripravila primerjalno analizo cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2021.

01.07.2022 | 15:48 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje.

01.07.2022 | 14:03 Preberi več

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021

Agencija objavlja Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021. Poročilo prikazuje stanje in razvoj trgov z električno energijo in zemeljskim plinom, doseganje ciljev na področjih proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje, predstavljeno je tudi varstvo odjemalcev, doseženi prihranki energije z učinkovito rabo ter oskrba s toploto.

01.07.2022 | 09:07 Preberi več

Spreminjajoče razmere na trgu s plinom in zanesljiva oskrba

Kljub spremenjenim razmeram na trgu in nekoliko zmanjšanim količinam zemeljskega plina oskrba poteka nemoteno.

24.06.2022 | 09:06 Preberi več

Pojasnila glede objave dobavitelja E.ON Ljubljana, da bodo postopoma prenehali z dobavo električne energije in zemeljskega plina

Dobavitelj električne energije in zemeljskega plina, družba E.ON Ljubljana, energetske storitve, d.o.o., je včeraj objavil novico, da bodo v naslednjih mesecih postopoma prenehali z dobavo električne energije in zemeljskega plina.

26.04.2022 | 13:19 Preberi več

Na desetem javnem pozivu izbranih 38 projektov

Agencija je zaključila decembra 2021 objavljen Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo.

21.04.2022 | 14:38 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

29.03.2022 | 14:28 Preberi več

Pregled veleprodajnega trga z energijo v drugi polovici leta 2021

Rast cen na veleprodajnih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom se je v drugi polovici leta stopnjevala.

22.03.2022 | 11:02 Preberi več

Sprejet splošni akt za področje obračunavanja omrežnine za zemeljski plin

Svet Agencije za energijo je sprejel Akt o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina.

25.02.2022 | 09:10 Preberi več

Obvestilo za stranke

Seznanjamo vas z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, s katerim je podaljšana veljavnost v nadaljevanju navedenih začasnih ukrepov, ki vplivajo tudi na uveljavljena procesnopravna razmerja med organi in strankami v upravnih postopkih.

21.02.2022 | 11:30 Preberi več