Metodologija in primer izračuna KPI - Povečanje deleža razpršenih virov v omrežju

Študija opisuje metodologijo za izračun ključnega kazalnika uspešnosti KPI FHC (Feeder Hosting Capacity) v distribucijskem omrežju. Opisan je postopek izračuna FHC s pomočjo statističnih metod in modeliranje omrežja za potrebe izračuna. Podan je predlog potrebnih sprememb zakonodaje.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
29.03.2018 12:44
Datum posodobitve
29.03.2018 12:54
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Obnovljivi viri energije Pametna omrežja Energetske storitve Raziskave