Poročila o realizaciji količin porabljene električne energije in obračunske moči za elektroenergetski sistem

Na podlagi mesečnega spremljanja podatkov sistemskega operaterja ELES, distribucijskega operaterja SODO in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) agencija objavlja poročilo o realizaciji količin porabljene električne energije in obračunske moči za elektroenergetski sistem.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
30.09.2020 13:41
Datum posodobitve
24.11.2022 09:38
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Poročila