Poročila o realizaciji količin in zaračunane omrežnine za elektroenergetski sistem

Na podlagi mesečnega spremljanja podatkov sistemskega operaterja ELES, distribucijskega operaterja SODO in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) agencija objavlja poročilo o realizaciji količin in zaračunane omrežnine za elektroenergetski sistem.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
30.09.2020 13:41
Datum posodobitve
29.10.2020 11:45
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Poročila