Reguliranje na področju pametnih omrežij: analiza stanja in priprava izhodišč za uvajanje reguliranja

Študija identificira težave oziroma problematiko po področjih iz obratovalnega in razvojnega vidika ter kakovosti oskrbe, ki jih je možno uspešno obvladovati z investicijami v pametna omrežja. Opredeljeni so ukrepi in tehnologije ter energetske storitve, ki najučinkoviteje naslavljajo problematiko po področjih. Opredeljeni so parametri učinkovitosti ukrepov (KPI) ter pogoji za uporabo teh parametrov v regulaciji.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
29.03.2018 12:38
Datum posodobitve
29.03.2018 12:54
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Pametna omrežja Energetske storitve Raziskave