Srečanje "Regulacija s kakovostjo oskrbe"

V okviru priprav na posvetovalno-odločitveni proces za pripravo metodologije za določitev omrežnin za elektroenergetska omrežja za naslednje regulativno obdobje je agencija 7. aprila 2008 organizirala strokovno srečanje z naslovom Regulacija s kakovostjo oskrbe. Na srečanju je bilo predstavljeno uvajanje regulacije z upoštevanjem kakovosti oskrbe v Sloveniji. Vabljeni gost Luca Lo Sciavo, pomočnik direktorja Sektorja za kakovost oskrbe in zaščito odjemalcev iz italijanskega energetskega regulatorja (AEEG), je predstavil primer dobre prakse uvedbe regulacije s kakovostjo oskrbe v Italiji. Na srečanju, ki so se ga udeležili predstavniki sistemskih operaterjev (SODO in SOPO), lastnikov distribucijskih elektroenergetskih omrežij, Ministrstva za gospodarstvo, univerz, raziskovalnih ustanov in organizacij ter predstavniki občutljivih odjemalcev, so sodelujoči v razpravi izmenjali svoje poglede in mnenja. »Regulacija investicij (vhodna regulacija) je primerna za okolja, v katerih poteka proces elektrifikacije, v drugih pa je učinkovitejša regulacija na podlagi rezultatov (izhodna regulacija), to je regulacija na podlagi kakovosti oskrbe z električno energijo.« To je bila ena od misli strokovnega srečanja, ki potrjuje tudi pravilnost dosedanjih dejavnosti agencije na tem področju.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
06.10.2014 14:35
Datum posodobitve
20.05.2015 08:43
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Kakovost oskrbe Predstavitve