Poročila o kakovosti oskrbe z električno energijo

07.10.2014 17

Na podlagi poročanih podatkov o kakovosti oskrbe, ki jih agenciji posredujejo izvajalci za poročanje, agencija vsako leto objavi letno poročilo o kakovosti oskrbe z električno energijo.

Poročila

Srečanje "Regulacija s kakovostjo oskrbe"

06.10.2014 3

V okviru priprav na posvetovalno-odločitveni proces za pripravo metodologije za določitev omrežnin za elektroenergetska omrežja za naslednje regulativno obdobje je agencija 7. aprila 2008 organizirala strokovno srečanje z naslovom Regulacija s kakovostjo oskrbe. Na srečanju je bilo predstavljeno uvajanje regulacije z upoštevanjem kakovosti oskrbe v Sloveniji. Vabljeni gost Luca Lo Sciavo, pomočnik direktorja Sektorja za kakovost oskrbe in zaščito odjemalcev iz italijanskega energetskega regulatorja (AEEG), je predstavil primer dobre prakse uvedbe regulacije s kakovostjo oskrbe v Italiji. Na srečanju, ki so se ga udeležili predstavniki sistemskih operaterjev (SODO in SOPO), lastnikov distribucijskih elektroenergetskih omrežij, Ministrstva za gospodarstvo, univerz, raziskovalnih ustanov in organizacij ter predstavniki občutljivih odjemalcev, so sodelujoči v razpravi izmenjali svoje poglede in mnenja. »Regulacija investicij (vhodna regulacija) je primerna za okolja, v katerih poteka proces elektrifikacije, v drugih pa je učinkovitejša regulacija na podlagi rezultatov (izhodna regulacija), to je regulacija na podlagi kakovosti oskrbe z električno energijo.« To je bila ena od misli strokovnega srečanja, ki potrjuje tudi pravilnost dosedanjih dejavnosti agencije na tem področju.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Kakovost oskrbe Predstavitve

Analiza stroškov in koristi uvedbe naprednega merjenja v Sloveniji

06.10.2014 1

Za izvedbo ekonomske analize stroškov in koristi uvedbe naprednega merjenja v Sloveniji je bila zadolžena Agencija za energijo. Namen analize je bil oceniti vpliv uvedbe naprednega merjenja za področji električne energije in zemeljskega plina v Sloveniji na različne neposredno in posredno udeležene akterje na trgu z uporabo različnih scenarijev uvedbe ter kakovostna in kvantitativna ocena želenega obsega in okvira uvedbe naprednega merjenja. Dodatno so bile izvedene tudi kvalitativne ocene modelov vlog in odgovornosti v sistemu naprednega merjenja, funkcionalnosti in storitev sistema naprednega merjenja ter dodatnih stroškov in koristi, ki bi se jih dalo oceniti le zunaj okvira CBA.

Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Pametna omrežja Energetske storitve Raziskave
— 5 Items per Page
Prikazujem 11 - 13 od 13 rezultatov.