Sprejeti štirje splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil

Svet Agencije za energijo je na 105. redni seji sveta 27. septembra 2023 sprejel štiri splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil.

28.09.2023 | 09:31 Preberi več

Na dvanajstem javnem pozivu izbranih  53 projektov

Agencija je zaključila aprila 2023 objavljen Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo.

28.08.2023 | 16:11 Preberi več

Nadomestilo distributerjem toplote

Objavljen obrazec za vložitev zahtevka za izplačilo nadomestila distributerjem toplote.

08.08.2023 | 10:22 Preberi več

Ne spreglejte novosti na računu za električno energijo!

Nova spletna stran www.uro.si in pomembne informacije na računu za električno energijo za mesec junij.

14.07.2023 | 09:12 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda.

06.07.2023 | 09:58 Preberi več

Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za izračun cen sistemskih storitev izravnave in cen za nefrekvenčne sistemske storitve.

06.07.2023 | 09:50 Preberi več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2022

Agencija za energijo pripravila primerjalno analizo cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2022.

04.07.2023 | 09:30 Preberi več

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022

Svet Agencije za energijo je na svoji 23. izredni (dopisni) seji sprejel Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022.

03.07.2023 | 15:16 Preberi več

Novela metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Objavljen Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

03.07.2023 | 09:31 Preberi več

Javno posvetovanje o razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja

Agencija začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2024–2033

07.06.2023 | 12:30 Preberi več