Javno posvetovanje - zagotavljanje lokalnega dostopa do merilnih podatkov v realnem času

Agencija vabi zainteresirane deležnike k izpolnitvi anketnega vprašalnika za pridobivanje potrebnih informacij o stanju implementacije, ovirah in pričakovanjih zainteresiranih deležnikov.

17.07.2024 | 10:14 Preberi več

Faktorji primarne energije, energetski izkoristki, trajnostni kazalniki in izpusti ogljikovega dioksida sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja 2023

Doseženi karakteristični parametri učinkovite oskrbe distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji v letu 2023

08.07.2024 | 07:30 Preberi več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2023

Agencija za energijo je pripravila primerjalno analizo cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2023. Analiza zajema primerjalno analizo stroškov oskrbe s toploto za namene ogrevanja stanovanjskih prostorov za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote iz različnih distribucijskih sistemov toplote v Sloveniji, ki oskrbujejo s toploto gospodinjske odjemalce.

08.07.2024 | 07:19 Preberi več

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2023

Svet Agencije za energijo je na svoji 115. redni seji sprejel Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2023.

01.07.2024 | 15:16 Preberi več

Zavezanci so v letu 2023 dosegli 2.296 GWh prihrankov energije

Dobavitelji elektrike, plina, toplote, trdnih in tekočih goriv, ki so zavezanci za doseganje prihrankov pri končnih odjemalcih, so v letu 2023 z ukrepi učinkovite rabe energije dosegli 2.296 GWh prihrankov energije in presegli ciljni prihranek za 1.983 GWh. Izrazita porast prihrankov je posledica realizacije večjega projekta.

21.06.2024 | 10:14 Preberi več

Začetek uporabe novega obračuna omrežnine je prestavljen za tri mesece

Na predlog vodstva agencije je Svet agencije začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavil na 1. oktober 2024. Metodologija in tarifne postavke za vse uporabniške skupine ostajajo nespremenjene.

12.06.2024 | 09:00 Preberi več

Javno posvetovanje o razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja

Agencija začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2025–2034.

11.06.2024 | 11:14 Preberi več

Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu

Agencija za energijo v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), Uradni list RS, št. 158/20, objavlja seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov toplote v Republiki Sloveniji za leto 2023. Energetska učinkovitost posameznih distribucijskih sistemov toplote je določena na podlagi doseganja kriterijev energetske učinkovitosti.

23.05.2024 | 07:01 Preberi več

Sporočilo sveta agencije v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine

Na 113. redni seji sveta Agencije za energijo 15. maja 2024 je Agencija za energijo svetu podrobno predstavila postopek implementacije obračunavanja omrežnine, ki se na podlagi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje začne uporabljati 1. 7. 2024. Glede na obravnavano svet Agencije za energijo ne vidi argumentov za prestavitev novega obračuna omrežnine.

16.05.2024 | 10:19 Preberi več

Normativna novela REMIT

Danes, 7. maja 2024 začne veljati noveliran normativni okvir REMIT, ki prinaša obilico pomembnih izboljšav in novosti.

07.05.2024 | 15:46 Preberi več