451-15/2018-23/622

12.09.2019 23.08.2019 1

Prekinitev postopka, dokler sodišče pravnomočno ne odloči o obstoju sklenjenega pogodbenega razmerja - prekinitev

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-6/2019-12/646

12.09.2019 05.07.2019 1

Odklop merilnega mesta in povrnitev nastalih stroškov zaradi odklopa – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-3/2019-04/621

12.09.2019 29.01.2019 1

Vloga mora biti podpisana z lastnoročnim podpisom ali varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom – zahteva stranke se zavrže

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-5/2019-08/621

12.09.2019 10.07.2019 1

Za obveznosti glede neupravičenega odjema sta solidarno in neomejeno odgovorna imetnik soglasja za priključitev in dejanski odjemalec električne energije – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-14/2018-17/621

12.09.2019 11.01.2019 1

Izračun neupravičenega odjema električne oziroma višine stroškov neupravičenega odjema električne energije na merilnem mestu – zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori