451-8/2022/37

16.03.2023 08.03.2023 1

Plačilo nadomestila zaradi kršenih zajamčenih standardov kakovosti na merilnem mestu uporabnika sistema elektrike - zahtevi stranke se ugodi.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-5/2022/9

16.03.2023 30.03.2023 1

Menjava dobavitelja je bila izvedena skladno s SONDSEE in ZOEE – pogodba, na podlagi katere se je izvedla menjava dobavitelja, je bila dejansko sklenjena - zahteva stranke se zavrne.

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-11/2021/39

28.07.2022 22.04.2022 1

Neupravičen odjem električne energije - zahteva stranke se zavrne in je dolžna plačati izstavljen račun

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-16/2020-14

01.06.2021 17.05.2021 1

preveč zaračunana omrežnina - zastaranje - zahteva stranke se zavrne

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori

451-13/2020-20/621

05.01.2021 07.12.2020 1

Obračun neupravičenega odjema elektrike na merilnem mestu - zahtevi stranke se delno ugodi

Električna energija Odločanje in nadzor Odločbe Spori