Napoved položaja proizvodnih naprav OVE in SPTE

Agencija pripravi napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, ki služi kot podlaga za določanje višine obratovalnih podpor.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
10.10.2014 13:53
Datum posodobitve
09.01.2015 14:34
Področja:
Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila