Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE

Agencija na vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem analizira uspeh pri doseganju sprejetih nacionalnih okvirnih ciljev za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z visokim izkoristkom, in iz obnovljivih virov energije. Prvo poročilo je bilo pripravljeno za obdobje 2010–2011.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
10.10.2014 14:32
Datum posodobitve
29.01.2020 08:41
Področja:
Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila