Spor z dobaviteljem

Spori med poslovnimi odjemalci in dobavitelji se rešujejo pred pristojnimi sodišči.
Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 13:39
Datum posodobitve
20.10.2014 14:13
Ključne besede
spor z dobaviteljem reševanje sporov pritožba
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin