Dostop do sistema

Prenosni sistem

Odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje, operater prenosnega sistema zagotovi dostop do sistema s sklepanjem pogodb o prenosu na vstopnih in izstopnih točkah prenosnega sistema. Pogodbe za prenos na teh relevantnih točkah odjemalci sklepajo v svojem imenu oziroma jih v njihovem imenu lahko sklene izbrani dobavitelj. Pogodbe o prenosni zmogljivosti so lahko ločene za eno ali več vstopnih in eno ali več izstopnih točk sistema. 

 

Distribucijski sistem

Na distribucijsko omrežje priključeni odjemalci imajo posreden dostop do izstopnih točk prenosnega sistema zagotovljen prek operaterja distribucijskega sistema, katerega omrežje je priključeno na prenosni sistem. V tem primeru končni odjemalec sam ali prek izbranemu dobavitelju danega pooblastila sklepa v svojem imenu pogodbo o dostopu samo do distribucijskega sistema. Pogodba se lahko sklene največ za zmogljivost, ki ne presega tehnične zmogljivosti priključka.

 

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 14:34
Datum posodobitve
29.10.2021 15:32
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin