Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembo metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Spremembe se nanašajo na določitev dogovorjene obračunske moči, zaokroževanje in korekcijo količin po časovnih blokih glede na razliko števčnih stanj, obveščanje o dogovorjeni obračunski moči za leto 2024 ter zamejitev presežne obračunske moči. Svet Agencije za energijo je novelo akta sprejel na 111. redni seji 28. marca 2024. *POSEBNO PRAVNO OPOZORILO:*Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/24.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
21.03.2024 09:00
Datum posodobitve
08.04.2024 10:22
Področja:
Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Zakonodaja Predlogi aktov