Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembo metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Spremembe se nanašajo na dodatno seznanjanje z dogovorjeno obračunsko močjo in spremembo prehodnega obdobja za obračunavanje omrežnine za presežno moč. Predlog splošnega akta tudi ureja način obračunavanja omrežnine za priključno moč za začasne priključitve naprav za shranjevanje energije, ki so namenjene izključno izvajanju sistemskih storitev. Svet Agencije za energijo je novelo akta sprejel na 106. redni seji sveta 25. oktobra 2023, na 107. redni seji sveta 9. novembra 2023 pa je sprejeti akt prilagodil začetku uporabe novega obračuna s 1. julijem 2024. Novela akta je objavljena v Uradnem listu RS, št. 117/23. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
17.10.2023 12:26
Datum posodobitve
20.11.2023 12:18
Področja:
Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Zakonodaja Predlogi aktov