Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembo metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje in ga 6. 4. 2023 objavila na svoji spletni strani. V procesu implementacije nove metode obračunavanja omrežnine je bilo namreč ugotovljeno, da so potrebne manjše spremembe oziroma dopolnitev akta, ki se nanaša na ustreznejši zapis nekaterih določb akta. Glede na to, da akt ne uvaja bistvenih sprememb veljavnih ureditev v zvezi z obračunom omrežnine, ampak vsebuje le ustreznejši zapis nekaterih določb, agencija akta ni dala v javno obravnavo. Svet agencije je na 102. redni seji sveta 25. aprila 2023 sprejel Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/23. POSEBNO PRAVNO OPOZORILO: Agencija na tem mestu objavlja predloge predpisov (Predlog akta), glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Agencija pojasnjuje, da predlagane rešitve v predlogu predpisa niso nujno del sprejetega predpisa. Po sprejemu na seji sveta agencija na tem mestu objavlja tudi sprejete akte (Sprejeti akt), pri čemer agencija opozarja, da je treba, zaradi morebitnih nomotehničnih popravkov kot pravno veljaven upoštevati akt, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave:
06.04.2023 13:03
Datum posodobitve
10.05.2023 08:24
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Zakonodaja Predlogi aktov